آرشیو برچسب های: تست سنسور دور موتور با LED،تست سنسور دور موتور ،سنسور دور موتور ،تست سیم کشی سنسور دور موتور

تست سنسور دور موتور با LED

برای تست سنسور دور موتورو سیم کشی خودرو به راحتی می توانید مسیر و سنسور مربوطه را تست نمایید و در ایسیو های متفاوت روش تست مشابه هست به اینصورت که پین اوت مثبت و منفی سنسور دور موتور به طور مثال در ایسیو ساژم در پراید سوکت با توجه به نقشه این ایسیودر سوکت […]