آرشیو برچسب های: تست سنسور کیلومتر پراید ،سنسور غیر مکانیکی کیلومتر پراید ،تست سنسور غیر مکانیکی پراید ،تست سنسور اثر حال

تست سنسور کیلومتر غیر مکانیک پراید و سنسورهای ABS

با توجه به اینکه سنسورهای غیر مکانیکی کیلومتر مورد استفاده در خودروهای ایرانی و همچنین سنسورهای ABSجهت تست در حالت ایستاده خودرو ماننده خودروهای مکانیکی به راحتی قابل تست نمی باشد می توان با استفاده از یک عدد آچار T10 سر کج این سنسورها را تا حدودی تست کرد بدینصورت که آچار را به دریل […]