آرشیو برچسب های: تعریف پدال گاز،تعریف دریچه گاز ،تعریف پدال 206،تعریف پدال ef7،برنامعه ریزی پدال

تعریف و برنامه ریزی پدال و دریچه برقی بصورت دستی

1-سوئیچ را تا انتها باز کنید 2-حدود ٢٠ ثانیه منتظر بمانید 3-پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانیه نگه دارید 4-بدون اینکه پا را از روى پدال بردارید سوئیچ را ببندید 5-٢٠ ثانیه منتطر بمانید و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنید و ماشین را روشن کنید. Views: 28