آرشیو برچسب های: جزوه مولتی پلکس

جزوه مولتی پلکس

در خودروهای ایران خودرو تمام تجهیزات رفاهی و موتوری راه اندازی آنها با نظارت چند کامپیوتر انجام میگیرید که تابع شرایط و تنظیمات خاص کاربر صورت می گیرد که در مقاله زیر به تشریح عملکرد این سیستم که با نام مولتی پلکس شناخته شده و سیستمهای با چند برد به کاربرده شده در این محصولات […]