آرشیو برچسب های: کیلومتر پراید،پین اوت کیلومتر پراید،صفحه کیلومتر پراید،نقشسه کیلومتر پراید،انواع کیلومتر پراید

کیلومترهای مورد استفاده در پراید از آغاز تا کنون

در این مبحث به صفحه کیلومترهای نصب شده روی خودور پراید از اولین مدل تا کنون وپین اوت سوکت و همچنین مسایل تعمیراتی پرداخته شده است. دانلود Views: 24