برد GPT پرتابل نگار خودرو

تومان950.000

برد GPT نگار خودرو جهت تیونیگ و عملیات نرم افزاری روی ایسیو های ME17, وکیزنس مورد استفاده می باشد