پک مقاومت مولتی رنج کارتنی

تومان350.000

پکیج مقاومت شامل 77 رنج کاربردی مقاومت که روی بسته بندی درج گردیده و هر رنج تعداد 50 عدد مقاومت 1/4 وات می باشد

لیست مقاومت های موجود
0R 1R 1.2R 1.5R 1.8R 2.2R 2.7R 3.3R 4.7R 5.6R 6.8R 8.2R 10R 12R 15R 18R 22R 27R 33R 39R 47R 56R 68R 120R 150R 180R 220R 270R 330R 390R 470R 560R 680R 820R
1k 1.2k 1.5k 2.2k 2.7k 3.3k 3.9k 4.7k 5.6k 6.8k 8.2k 10k 12k 15k 18k 22k 27k 33k 39k 47k 51k 56k 68k 82k 100k 120k 180k 220k 270k 330k 390k 470k 560k 680k 820k
1M 1.5M 1.8M 2.2M 3.3M 3.9M 4.7M 10M